۰ رأی
شرح خدمات
دکتر فرهاد منصوری
کسب رتبه ۲۴ در کنکور سراسری سال ۱۳۷۷ .
اخذ مدرک دکترای عمومی از دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال ۱۳۸۶.
اخذ مدرک دکترای تخصصی و دانشنامه تخصصی کودکان از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در سال ۱۳۹۲.
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)