۰ رأی
شرح خدمات
دکتر سیف الدین زاهدی
متخصص کودکان و نوزادان
تشخیص و درمان بیماری های اطفال
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)