۰ رأی
شرح خدمات
بیمارستان حضرت رسول اکرم (ص)
بیمارستان حضرت رسول اکرم (ص) تهران یکی از بیمارستانهای فعال در بخش ارائه خدمات زنان و زایمان است. این بیمارستان در بخشهای زنان و زایمان، ENT ، گوش و حلق و بینی،ICUجنرال، جراحی مغزو اعصاب، فوق تخصصی جراحی قلب، ارتوپدی مردان، ارولوژی، اطفال، جراحی زنان، فوق تخصص جراحی، جراحی مغز و اعصاب و ...مشغول ارائه خدمات به شهروندان است.
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)