۰ رأی
شرح خدمات
دکتر عباس محتشمی
دکتر عباس محتشمی متخصص اطفال و پزشک مقیم بیمارستان شهرام
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)