۰ رأی
شرح خدمات
دکتر ترنگ آقا بیگی
دکتر ترنگ آقا بیگی، دندانپزشک و دارای تخصص جراحی دهان
عضو انجمن دندانپزشکان اروپا
دارای ۱۴ سال سابقه (۱۰ سال در اروپا)
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)