۰ رأی
شرح خدمات
دکتر محمد حاجی قدیمی
دکتر محمد حاجی قدیمی دوره تخصصی ارتودنسی را به هزینه شخصی از سال ۱۹۷۷ تا ۱۹۷۹ در دانشگاه USC آمریکا پشت سر گذاشتند.
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)