۰ رأی
شرح خدمات
دکتر حمید پاک نهاد
دندانپزشک عمومی
دندانپزشک ترمیمی،درمان پوسیدگی دندان
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)