۰ رأی
شرح خدمات
دکتر الهام حاتم زاده
متخصص دندانپزشکی کودکان و نوجوانان
دارای بورد تخصصی
ارتودنسی پیشگیری
درمان کودکان مضطرب و غیر همکار تحت آرامبخشی و یا بیهوشی
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)