۰ رأی
شرح خدمات
دکتر محمد حسین پورام
فارغ التحصيل دکترای دندان پزشکی عمومی از دانشکده دندان پزشکی مشهد
دارای تخصص پروتزهای دندانی از دانشکده دندان پزشکی تهران
رئيس آموزشکده کاردانی پروتز دانشکده دندان پزشکی تهران
عضو هیات علمی دانشکده دندان پزشکی تهران
دبير کميته راهبردی و استراتژيک کاردانی پروتز
عضو کميسيون اصلی برنامه های استراتژيک دبيرخانه شورای آموزش دندانپزشکی و تخصص وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
قائم مقام ICOI در ايران
مسئول موسسه همکاريهای علمی ايمپلنتولوژيست های ايرانISCOI
دارای مقالات و سخنرانيهای متعدد داخلی و خارجی
مسئول مرکز تخصصی ايمپلنت و زيبايی دکتر پدرام در شهر تهران
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)