۰ رأی
شرح خدمات
 مرکز دندانپزشکی اشرفی اصفهانی
ارائه انواع خدمات تخصصی با بروزترین تجهیزات رادیوگرافی (RVG)
پیزوسرجری با دستگاه لیزر
جدیدترین دستگاه های استریلیزاسیون
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)