۰ رأی
شرح خدمات
دکتر فریبرز امینی
متخصص ارتودنسی و بیماری های فکی
عضو انجمن متخصصین آمریکا و اروپا
استاد تمام دانشگاه
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)