۶ رأی
شرح خدمات
دکتر سجاد ابراهیمی
دكتر سجاد ابراهيمی، متخصص جراحی دارای بورد تخصصی جراحی پلاستيک و زيبايی
×
۷ / ۱
۷ / ۲
۷ / ۳
۷ / ۴
۷ / ۵
۷ / ۶
۷ / ۷
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۶)