۰ رأی
شرح خدمات
بیمارستان لقمان حکیم
نوبت دهی درمانگاه های مرکز پزشکی آموزشی درمانی لقمان حکیم به صورت تلفنی امکان پذیر می باشد .
تلفن های سامانه نوبت دهی تلفنی درمانگاه: ۵۵۴۲۴۲۳۰
رزرو نوبت درمانگاه ها از ۲۲ بهمن ۹۲ به صورت گویا از طریق ثبت کدملی و شماره تلفن همراه بیمار با انتخاب درمانگاه یا پزشک مربوطه از ساعت ۸ الی ۲۴ راه اندازی گردید
جهت رزرو تلفنی و مراجعه به پذیرش ،ارائه کد ملی الزامی است.
پذیرش کلیه ی درمانگاه ها به صورت رزرو تلفنی امکان پذیر می باشد که از یک روز قبل جهت گرفتن نوبت باید اقدام نمود.
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)