۰ رأی
شرح خدمات
بیمارستان خصوصی آریا
بیمارستان خصوصی آریا با ۶۸ تخت فعال در سال ۱۳۴۵ راه اندازی شد.این بیمارستان قدیمی بخش زنان و زایمان و نوزادان مجهزو پیشرفته ای دارد.امکانات و تجهیزات:
دستگاه الکتروشوک،ترالی کد احیاء،دستگاه افتالموسکوپ
دستگاه گلوکومتر،دستگاه اتوسکوپ،دستگاه EKG،
دستگاه ساکشن پرتابل
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)