۰ رأی
شرح خدمات
بیمارستان تریتا
این بیمارستان خصوصی با نام تریتا اولین جراح ایرانی فعالیت می‌کند. بیمارستان تریتا در بخش زنان و زایمان و درمان نازایی تجهیزات پیشرفته و مدرنی دارد.در این مرکز جلسات بهداشت روان ویژه آمادگی زایمان با حضور الزامی زوجین برگزار می گردد.
×
۴ / ۱
۴ / ۲
۴ / ۳
۴ / ۴
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)