۰ رأی
شرح خدمات
دکتر گودرز عکاشه
دکتر گودرز عکاشه مدرک پزشکی عمومی(GP) خود را در سال ۱۳۶۰ از دانشگاه تهران و مدرک تخصص خود را در رشته روانپزشکی(اعصاب و روان) در سال ۱۳۷۲ از انستیتو روانپزشکی تهران دریافت نمود .
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)