۰ رأی
شرح خدمات
 مرکز توانبخشی امید عصر
مؤسسه توانبخشی ولیعصر (عج) از اولین سال تأسیس خود تا به امروز خدمات کاردرمانی ذهنی و جسمی را توسط کارشناسان مجرب در کلیه مراکز وابسته به کودکان دارای مشکلات ذهنی و جسمی ارائه می دهد. کاردرمانگران با تشخیص اهمیت کار گروهی در بهبود هر چه سریعتر مشکلات كودك به صورتی هماهنگ با سایر اعضای تیم توانبخشی و با مشارکت فعال خانواده در امر درمان به ارائه خدمت می پردازند. خدمات کاردرمانگران در مؤسسه توانبخشی ولیعصر (عج) عبارتند از :
تنظیم برنامه های درمانی برای بهبود تواناییهاي حركتي ،شناختي و ادراكي كودك در جهت ایفای هر چه بهتر فعالیتهای روزمره زندگی
ارزیابی کامل محل زندگی، کار و بازی كودك همراه با توصیه هایی به منظور بهبود شرایط سازگار در این محیطها
ارزیابی فعالیتها و مهارتهای عملکردی كودكان
ارائه توصیه های لازم به كودك و خانواده ایشان
تجویز ارتزها و وسایل كمكی و اسپیلنتها در صورت نیاز و آموزش نحوه استفاده صحیح از آنها
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)