۰ رأی
شرح خدمات
بیمارستان آسیا
این بیمارستان خصوصی در سال ۱۳۴۹ افتتاح شده است. واکسیناسیون نوزادان در بدو تولد، یکی از خدمات ویژه این بیمارستان است. بیمارستان آسیا، به عنوان یکی از بیمارستانهای خصوصی درجه یک وممتاز شناخته می شود.
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)