۰ رأی
شرح خدمات
بیمارستان چشم پزشکی نگاه
در مانگاه های مجهز چشم پزشکی با حضور اساتید سرشناس کشور و نیز چشم پزشکان جوان نخبه بیماری های مختلف چشم از جمله موارد زیر مورد ارزیابی، تشخیص و درمان قرار می گیرند:
کاتاراکت
قرنیه و بیماری های خارجی چشم
گلوکوم یا آب سیاه
اصلاح عیوب انکساری چشم ( لیزیک ولازک)
نوروافتالمولوژی
زجاجیه و شبکیه ( ویتره و رتین)
چشم اطفال واسترابیسم
جراحی پلاستیک و ترمیمی چشم
کم بینائی
لنز تماسی (کنتاکت لنز)
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)