۰ رأی
شرح خدمات
بیمارستان خصوصی البرز
بیمارستان خصوصی البرز سال ۱۳۴۲ به بهره برداری رسید و یکی از قدیمی ترین بیمارستانهای تهران است.
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)