۰ رأی
شرح خدمات
کلینیک تخصصی چشم آسیا
دکتر محمد کریم نعمت الهی
جراح متخصص بیماری های چشم
مونا صالحی توانا
اپتومتریست
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)