۰ رأی
شرح خدمات
بیمارستان امید
بیمارستان و زایشگاه خصوصی امید در بدو تأسیس فعالیت خود را دربخش‌های زنان و زایمان، داخلی و جراحی و ... شروع کرد.
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)