۰ رأی
شرح خدمات
ورزشی بانوان سی ان
بزرگ‌ترین باشگاه ورزشی بانوان
مجموعه تخصصی بانوان با وسعت ۲۰۰۰مترمربع، دارای پارکینگ اختصاصی و امکانات منحصربه‌فرد
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)