۰ رأی
شرح خدمات
دکتر کیانا امامیان
کرایولیپولیز همراه با uv
کاهش سایز بدون درد وعوارض
بدون نیاز به دوره نقاهت وبستری
دستگاه دارای uv
جهت درمان چاقی
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)