۰ رأی
شرح خدمات
دکتر هومن ادیبی
باید توجه داشت که مدت زمان تورم بینی بعد از جراحی بینی در هر فرد متفاوت می باشد. اما با رعایت هرچه دقیق تر نکات بهداشتی و مراقبتی بعد از عمل می توان مدت زمان ورم بینی را تا حد قابل چشمگیری کاهش داد.
میزان تورم بعد از جراحی بینی به میزان دستکاری بافت بینی توسط جراح و مراقبت های بعد از جراحی بینی توسط بیمار ، بستگی دارد. بطور معمول تورم بینی بعد از عمل جزء عوارض طبیعی می باشد که به مرور زمان رو به نزول می رود.
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)