۰ رأی
شرح خدمات
بیمارستان مهدیه
بیمارستان مهدیه بیمارستان دولتی است که به صورت تخصصی و فوق تخصصی و با ۱۳۷ تخت فعال خدمات درمانی ویژه بانوان را ارائه می‌دهد. این بیمارستان در بخش‌های تخصصی اورولوژی اطفال و نوزادان، جراحی‌های زنان، غربالگری، نوزادان نارس، حاملگی‌های پرخطر و درمان ناباروری فعالیت می کند.
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)