۰ رأی
شرح خدمات
بیمارستان ضیائیان
بیمارستان ضیائیان سال ١٣٧٢ افتتاح شده است و یک بیمارستان آموزشی درمانی است. این مرکز با ۱۴۲ تخت فعال و در سه طبقه در بخشهای؛ زنان و زایمان، سی سی یو و آی سی یو، بخش همو دیالیـــز، بخش داخلی، بخش سالمندان ، جراحی مردان ، جراحی زنان ، بلوک زایمانی ، پست پارتوم ، اطفال و نوزادان و ...فعالیت می کند. دراین مرکز بیش از ۸۰ پزشک،۱۹۱ پرستار و پیراپزشک و ۱۱۳ پرسنل فنی و پشتیبانی درمانی ارائه حضور دارند. این بیمارستان لوح دوستدار مادر را در سال ۱۳۹۴ به دست آورده است و به عنوان بیمارستان برتر در ترویج زایمان طبیعی در سال ۱۳۹۴ معرفی شده است.
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)