۲ رأی
شرح خدمات
دکتر مریم تراب پرهیز ارولوژیست
⚪️اورولوژیست

🔵عضو كالج جراحان آمريكا و اروپا

🔴جراحی زيبايی زنان
🔴تنگی واژن با جراحی و ليزر
🔴جوانسازی واژينال با ليزر
🔴لابياپلاستی
🔴تزريق چربی به واژن

🔵كليه روشهای نوين در درمان بی اختياری ادراری بدون درد و بيهوشی و بصورت سرپايی، سنگهای كليه و مجاری ادراری
×
۸ / ۱
۸ / ۲
۸ / ۳
۸ / ۴
۸ / ۵
۸ / ۶
۸ / ۷
۸ / ۸
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۲)