۰ رأی
شرح خدمات
بیمارستان آرش روئین تن
بیمارستان آرش روئین یکی از مراکز آموزشی درمانی دولتی در تهران است که به صورت تخصصی در حوزه زنان و زایمان فعالیت می کند. این بیمارستان با بخشهای جراحی زنان و زایمان، جراحی عمومی، داخلی، لاپاراسکوپی، نوزادان، NICU، PNICU، VIP، IVF و ICU، اورژانس، اتاق های عمل، بخشهای پاراکلینیک، آزمایشگاه، رادیولوژی، درمانگاه تخصصی و فوق تخصصی، شنوایی سنجی مشغول ارائه خدمات است.
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)