۰ رأی
شرح خدمات
بیمارستان بهارلو
بیمارستان بهارلو یکی دیگر از بیمارستانهای دولتی تهران است که خدمات زنان و زایمان هم ارائه می دهد. بیمارستان بهارلویک مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی تهران است. بیمارستان بهارلو در سال ۱۳۱۸ به نام بیمارستان راه‌آهن پایه‌گذاری شد. بیمارستان بهارلو با ۲۵۵ تخت فعال در بخشهای زنان و زایمان، CCU-ICU ، قلب، جراحی عمومی، بخش نوزادان،داخلی اطفال و فعالیت می کند.
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)