۰ رأی
شرح خدمات
بیمارستان آیت الله طالقانی
بیمارستان آیت الله طالقانی تهران یک بیمارستان جنرال و عمومی است. بیمارستان آیت ا...طالقانی به عنوان یک مرکز پزشکی ، آموزشی و درمانی زیر نظر دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی فعالیت می کند. این مرکز در بخشهای زنان و زایمان، قلب و جراحی و ... فعالیت می کند.
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)