۰ رأی
شرح خدمات
دکتر معصومه بختیاری
دکتر معصومه بختیاری متخصص زنان،زایمان و نازایی
عضو انجمن علمی متخصصین زنان و مامایی ایران
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)