۰ رأی
شرح خدمات
دکتر عباس علی بخشی
متخصص جراحی عمومی و سرطان
جراح تیروئید و غدد درون ریز
جراح بیماری های پستان
دوره تخصصی جراحی سرطان از آمریکا
دوره تکمیلی لاپاراسکوپی دستگاه گوارش و غدد در فرانسه
دوره تکمیلی لاپاراسکوپی پیشرفته در بلژیک و اتریش
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)