۰ رأی
شرح خدمات
دکتر علیرضا فروتن
دوره تکمیلی فلوشیپ جراحی سرطان - دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
دانشنامه تخصصی جراحی عمومی - دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
دوره جراحی عمومی و عروق - بیمارستان طالقانی
پزشکی عمومی - دانشگاه علوم پزشکی ایران
جراح عمومی و سرطان بیمارستان های دکتر فیاض بخش، میلاد، مدرس، بانک ملی، شوریده، عرفان نیایش
سابقه انجام بیش از ۱۰۰۰۰ عمل جراحی عمومی و سرطان
رئیس بخش اورژانس بیمارستان فیاض بخش
دبیر هیئت علمی موسسه تحقیقات،آموزش و درمان سرطان
مدیر عامل مرکز پزشکی خاص- بنیاد امور بیماریهای خاص
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)