۰ رأی
شرح خدمات
دکتر مژگان کریمی
بورد تخصصی از دانشگاه تهران
پرینالوژی (مراقبت های قبل و بعد از بارداری)
اختلالات کف لگن
(جراحی های ترمیمی دستگاه ادراری و تناسلی زنان)
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)