۰ رأی
شرح خدمات
دکتر مژده ذنوبی
متخصص زنان،زایمان و نازایی
تشخیص و درمان بیماری های زنان و نازایی
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)