۰ رأی
شرح خدمات
دکتر ساغر صالحپور
دکتر ساغر صالحپور
متخصص زنان فوق تخصص نازایی و IVF
شماره نظام پزشکی ۲۹۰۹۴
عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی - رتبه علمی استاد
رئیس بخش نازایی و IVF و بخش زنان بیمارستان طالقانی - دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
مسئول بخش نازایی و IVF هتل بیمارستان گاندی
مسئول بخش نازایی و IVF کلینیک بیمارستان نیکان
عضو انجمن ناباروری اروپا (ESHRE)
عضو انجمن ناباروری خاورمیانه (MEFS)
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)