۰ رأی
شرح خدمات
دکتر ریحانه پیرجانی
متخصص زنان و زایمان، پریناتولوژیست، طب مادر و جنین ، غربالگری جنین، آنومالی اسکن، سزارین، زایمان طبیعی، آمینوسنتز ،ورزش در بارداری، تغذیه در بارداری
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)