۰ رأی
شرح خدمات
دکتر لاله محمدی
بورد تخصصی از دانشگاه تهران
جراح و متخصص زنان، زایمان
نازایی - پریناتولوژی (مراقبت های بارداری)
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)