۰ رأی
شرح خدمات
دکتر مریم عطائی
جراح و متخصص زنان و زایمان و نازایی
دارای بورد تخصصی
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)