۰ رأی
شرح خدمات
دکتر زیبا امیدوار طهرانی
دکتر زیبا امیدوار طهرانی جراح و متخصص زنان، زایمان و نازایی
عضو انجمن متخصصین زنان و مامایی ایران
جراحی های ترمیم، زیبایی و سزارین
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)