۰ رأی
شرح خدمات
آزمایشگاه زمرد
آزمایشگاه تشخیص طبی و پاتولوژی زمرد مجهز به پیشرفته ترین تجهیزات آزمایشگاهی است. این آزمایشگاه در بخشهای بیوشیمی، هورمون، هماتولوژی و انعقاد، الکتروفورز، میکروب شناسی، انگل شناسی، ویروس شناسی، سیتولوژی و پاتولوژی، تشخیص پیش از تولد، ایمونولوژی و تشخیص ناهنجای های جنین فعالیت می کند. این آزمایشگاه زیر نظر دانشگاه علوم پزشکی تهران فعالیت می کند. برای انجام همه آزمایشهای روتین دوره بارداری می توانید به این مرکز مجهز مراجعه کنید.
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)