۰ رأی
شرح خدمات
دکتر بیتا میلانلو
دکتر بیتا میلانلو جراح و متخصص زنان، زایمان و نازایی
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)