۰ رأی
شرح خدمات
دکتر لیلا تدین
دکتر لیلا تدین
دارای بورد تخصصی از دانشگاه پزشکی تهران
جراح و متخصص زنان و زایمان و نازایی
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)