۰ رأی
شرح خدمات
دکتر عاطفه الهویی نظری
دکتر عاطفه الهویی نظری جراح و متخصص زنان، زایمان و نازایی
دارای برد تخصص از دانشگاه تهران
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)