۰ رأی
شرح خدمات
دکتر نرگس خوانساری
دکتر نرگس خوانساری
متخصص زنان و زایمان و نازایی،دارای بورد تخصصی از دانشگاه تهران
مراقبتهای قبل و حین بارداری، انجام زایمان طبیعی و سزارین
انجام عمل های جراحی زنان از قبیل لاپاراسکوپی و هیستروسکوپی
درمان عفونتهای زنان، درمان نازایی، تنظیم خانواده

×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)