۰ رأی
شرح خدمات
دکتر اکرم شهامی
جراح و متخصص زنان، زایمان، نازایی
مراقبت های قبل و بعد از بارداری
انجام کلیه اعمال جراحی زنان و زایمان
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)