۰ رأی
شرح خدمات
دکتر فریده عظیمی
جراح و متخصص بیماری های زنان و نازایی
انواع جراحی های زنان، زایمان و سزارین
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)