۰ رأی
شرح خدمات
آزمایشگاه مبنای دانش
آزمایشگاه مبنای دانش یکی دیگر از آزمایشگاههای مجهز و مورد اعتماد در شمال تهران است. دکتر فرزانه جدلی متخصص آسیب شناسی بالینی و تشریحی و عضو انجمن پاتولوژی اطفال امریکا و عضو انجمن پاتولوژی ایران و دکتر مهناز آقایی پور متخصص آسیب شناسی تشریحی و بالینی، فلوشیپ هماتوپاتولوژی مسئولیت فنی این آزمایشگاه را به عهده دارند. د راین آزمایشگاه این تستها را می توانید انجام دهید: تست غیر تهاجمی تشخیص پیش از تولد (NIPT)، غربالگری سه ماهه اول، غربالگری سه ماهه دوم (کواد مارکر)، سایر تست های دوران تست های بارداری، آمینوسنتز. این آزمایشگاه زیر نظر دانشگاه علوم پزشکی تهران فعالیت می کند.
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)