۰ رأی
شرح خدمات
 آزمایشگاه پارک قیطریه
آزمایشگاه تشخیص طبی پارک قیطریه یکی دیگر از آزمایشگاههای مجهز و مورد اعتماد پزشکان متخصص است. همه آزمایشهای لازم دوران بارداری و غربالگری های سه ماهه اول ودوم و همه آزمایشهای سلامت جنین را می توانید در این مرکز انجام دهید. این آزمایشگاه زیر نظر دانشگاه علوم پزشکی تهران فعالیت می کند.
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)